Hirurška oboljenja vrata

Print

 

Anatomija vrata

 

Vrat se opisuje kao posebna anatomska cjelina. U vratu se nalaze vitalne anatomske strukture kao što je vratni dio kičmenog stuba sa kičmenom moždinom, magistralna cirkulacija mozga sa karotidnim arterijama i jugularnim venama, ždrijelo, dušnik, jednjak, štitasta žlijezda te vitalni nervi kao što je n.vagus, n.glosopharingeus i n. laringeus. Osim toga u vrau se nalaze brojni mišići, nervi i bogat splet  limfnih sudova sa oko 200 limfnih žlijezda. Sve ove strukture se nalaze na relativno malom prostoru i u bliskom su anatomskom kontaktu, pa se smatra da je za uspješno hirurko liječenje ove regije neophodno dobro poznavanje delikatnih topografskih odnosa.

Slika 1.  Struma.

 

Najčešća oboljenja vrata su strume, ciste i fistule vrata, tortikolis, stenoze karotidnih arterija   (opisane u vaskularnoj hirurgiji).

Čitajte više...Hirurška oboljenja vrata

Predoperativna priprema za štitnjaču

Print


Za operacije na štitastoj I paraštitastoj žlijezdina prijem je potrebno ponijeti sa sobom :

 

  1. Ovjernu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu.
  2. Uputnicu za bolničko liječenje Endokrina hirurgija.
  3. Laboratorijske nalaze kks, se, urin, elektroliti- natrijum, kalijum, kalcijum i fosfor,glikemiju,hepatogram, urea, kreatinin, proteini, albumini, vrijeme krvarenja i koagulacije.
  4. Rtg pluća, rtg traheje u dva pravca.
  5. Ekg, nalaz interniste, nalaz endokrinologa.
  6. Ultrazvučni pregled vrata.
  7. Hormonski status Tsh, Ft4.
  8. Pregled anesteziologa KCCG sa gore navedenim nalazima.

 

Ambulnata radi svakog ponedeljka kada su i prijemi na odjeljenje.


( Po potrebi ukoliko je traženo ranije donijeti Ct vrata, Scintigrafiju, nalaz kardiologa, ranije otpustne liste, Parathormon, Tiroglobulin, kalcitonin, patohistološki nalaz).

 

Dr sci med Aleksandar B. Filipović,  

hirurg

 

Invasive follicular thyroid carcinoma

Print

 

Aleksandar Filipovic,  Ljiljana Vuckovic,  Milan Mijovic.

*   Division of Endocrine Surgery, Clinical Centre of Montenegro, University of Montenegro, Podgorica

**  Pathology Clinic, Clinical Centre of Montenegro, University of Montenegro, Podgorica

***  Division of Chest Surgery, Clinical Centre of Montenegro, University of Montenegro, Podgorica

Address all correspondence and requests for reprints to author –  Aleksandar Filipovic M.D., PhD, endocrine surgeon,  Division of Endocrine Surgery, Clinical Centre of Montenegro, University of Montenegro, Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, Montenegro.

Tel  +382 20 655534/home/. +382 20 412329 /Clinic/. Fax +38220664240

cell. +382 67 454076.    e mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

RESUME

Introduction: Although follicular thyroid carcinoma is a rare malignant tumour, up to 20% of the patients are threatened by potential complications resulting from infiltrating tumour growth into surrounding tissues.                   

Case report: 66-year-old female came to hospital with the presence of a growing thyroid nodule of the left lobe. Ultrasonic examination has shown a 8 cm hypoechoic nodule in the left lobe. Thyroid scintigraphy showed a cold nodule. CT scan and tracheoscopy showed a tracheal infiltration without tracheal obstruction. An extended total thyroidectomy has been done, with left jugular vein, strap muscles and tracheal 2cm long circular resection. The pathologist confirmed invasive follicular thyroid cancer. After surgery the patient has been treated with radioiodine therapy and  permanent TSH suppressive therapy. After more than three years the patient has no evidence of the recurrent disease.

Conclusion: Radical resection of the tracheal infiltrating thyroid cancer with circular tracheal resection and termino-terminal anastomosis, followed by radioiodine therapy should be considered the treatment of choice.

Key words: Follicular thyroid carcinoma, tracheal infiltration, treatment.

Čitajte više...Invasive follicular thyroid carcinoma

Paratireoidni karcinom

Print

 

Aleksandar Filipović*, Ivan Paunović**, Dragutin Savjak***,Tamara Živković*

*Hirurška Klinika, Kliničkog Centra Crne Gore, Podgorica

**Centar za Endokrinu hirurgiju KC Srbije Beograd

***Institut za Patologiju, Kliničkog Centra Crne Gore Podgorica

Autor - mr sci dr Aleksandar Filipović endokrini hirurg , Atinska 15 , 81000 Podgorica. 081 655534/kući/. 081 412329 /posao/. mob. 069 051 069.  E mail: a.filipovic@cg.yu 

 

    REZIME

UVOD : Paratiroidni karcinom je najređi maligni endokrini tumor. Učestalost karcinoma kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom je manja od 1%. Intraoperativno prepoznavanje ovog tumora od strane hirurga i adekvatna resekcija sa odstranjivanjem primarne lezije, uz patohistološku verifikaciju su najbolji tretman za pacijente sa ovim rijetkim malignitetom.

CILJ RADA :Cilj rada je prikaz slučaja 3o-godišnjeg bolesnika sa karcinomom gornje lijeve paraštitaste žlijezde koji je uzrokovao primarni hiperparatiroidizam i recidivantnu renalnu kalkulozu.

PRIKAZ SLUČAJA : Kod bolesnika su dokazani povećan nivo parathormona, jonizovanog kalcijuma , te smanjen nivo fosfora u serumu.  Dominantni simptomi su: anoreksija, bolovi u mišićima, renalne kolike i  depresija. Preoperativno su urađeni ultrazvučni pregled vrata koji je pokazao uvećanu gornju lijevu paraštitastu žlijezdu, veličine 2 cm sa solidim i cističnim poljem. Uradjena je hirurška eksploracija vrata sa en blok resekcijom tumora. Patohistološka dijagnoza je potvrdila  paratiroidni karcinom. Za više od tri godine praćenja kod bolesnika nema znakova recidiva bolesti a nivo PTH i kalcijuma u serumu su normalni.

ZAKLJUČAK : Paratiroidni karcinom je rijedak uzrok primarnog hiperparatiroidizma. Preoperativna dijagnoza ostaje i dalje izazov. Radikalna  resekcija predstavlja tretman izbora za ovaj malignitet.

Ključne riječi : Paratiroidni karcinom, primarni hiperparatiroidizam.

 

Čitajte više...Paratireoidni karcinom

Copyright 2011 by Jovan Kovačević. All Rights Reserved.